logo
Informacja o projekcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach”

 
Nazwa programu: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024, Edycja 2023 r.
 
Cele projektu:
-       wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa i doświetlenia miejsc postrzeganych jako niebezpieczne,
-       edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań podczas korzystania z urządzeń użytku publicznego oraz  odpowiedzialności prawnej za ich niszczenie.
 
Zakres projektu:
1.     zakup wyposażenia operatora do centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach.
2.     budowa punktu kamerowego wraz z siecią światłowodową i zasilającą w rejonie Bike Parku przy ul. Moniuszki i Chopina w Suwałkach.
3.     budowa punktu kamerowego wraz z siecią światłowodową i zasilającą na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Marii Konopnickiej w Suwałkach.
4.     wykonanie doświetlenia 1 przejścia dla pieszych na ul. Emilii Plater w Suwałkach.
5.     przeprowadzenie przez Straż Miejską w Suwałkach 4 spotkań dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Suwałkach dotyczących kształtowania prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego i przestrzegania prawa.
 
Planowany koszt całkowity: 254 083,95 zł
Kwota dotacji: 99 793,60 zł
 
Okres realizacji projektu: lipiec – grudzień 2023 r.