Miasto Suwałki informuje, że przedsięwzięcie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Suwałki”  jest dofinansowane, w 2018 roku, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku