Przedmiotowe zadanie pt. „Suwałki, budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej (1843-1845): roboty budowlane w zakresie renowacji elewacji budynku” zostało dofinansowane w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW 2022 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 00038/22/NW/DOZ – psz z dnia 19.08.2022 r.

Przedmiotowe zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie elewacji w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Wykonawcą robót: firma USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE ALEKSANDRA KRAJEWSKA, ul. T. Noniewicza 93/1, 16-400 Suwałki.

  • Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 971 299,99 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z budżetu państwa wynosi 315 000,00 zł

Okres realizacji zadania 19.08.2022 - 31.10.2022