Przedmiotowe zadanie pt. „Suwałki, budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej (1843-1845): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” zostało dofinansowane w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 00299/21/DOZ – bd z dnia 30.08.2021 r.

Przedmiotowe zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Umowa z wykonawcą robót: firmą OKNA-KOŁODZIEJCZYK Janusz Kołodziejczyk, Os. Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa została podpisana z miastem Suwałki w dniu 07.09.2021 r.

  • Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 611 334,85 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodząca z budżetu państwa wynosi 225 000,00 zł

 Okres realizacji zadania 30.08.2021 - 30.11.2021