interreg logo

Poprawa stanu zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie transgranicznym (ang. ‘Improvement of green infrastructure in the urban areas in the cross-border region’)

Numer projektu: LTPL00050
 
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 – Promowanie dobrostanu środowiskowego z Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Suwałki, a partnerem z Litwy: Administracja Miasta Alytus.
 
Planowane działania w ramach projektu Miasta Suwałki m. in.:

  • organizacja konferencji otwierającej projekt w Suwałkach,
  • budowa/stworzenie Ogrodu Sensorycznego na bulwarach, nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach,
  • zajęcia sensoryczne i warsztaty ekologiczne dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach (razem 6 warsztatów), m. in. warsztaty z robienia domków dla owadów, które będą postawione w wybudowanym Ogrodzie Sensorycznym w Suwałkach na bulwarach nad rzeką Czarna Hańcza,
  • 2 szkolenia dla pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach dot. zmian klimatu, diagnostyki i inspekcji drzew,
  • Zakup sprzętu do pielęgnacji ogrodu: ciągnika rolniczego i kosiarki samojezdnej.

 
Całkowite wydatki kwalifikowane  Miasta Suwałki: 515 551,43 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 412 441,14 EUR (80%)
Wkład Miasta Suwałki: 103 110,29 EUR 
 
Okres realizacji projektu: 24 miesiące, od 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r.
 
Wartość całkowita projektu: 999,515.18 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 799,612.14 EUR (80% kosztów kwalifikowalnych)
 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13.02.2024 r.