intereg

Tytuł projektu „Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza” (ang. „Sports borderland – promotion of sport and healthy lifestyle of cross-border region”)

Numer projektu: LTPL00046

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 – Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami z Programu Interreg VI-A Litwa – Polska 2021 - 2027

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Suwałki a pozostali partnerzy projektu to: Ośrodek sportu i rekreacji w Alytusie i Ośrodek sportu w Druskiennikach.
Miasto Suwałki planuje w ramach projektu realizacje następujących działań:
  • organizację obozu bokserskiego dla dzieci i młodzieży;
  • organizację 4 imprez biegowych dla dzieci i dorosłych (wiosna, lato, jesień, zima);
  • otwarte treningi biegowe dla mieszkańców;
  • konsultacje trenerskie, dietetyczne, kursy trenerskie (bokserzy), zatrudnienie trenera boksu, sesje grupowe z psychologiem;
  • zakup sprzętu sportowego dla sekcji bokserskiej m.in. ring treningowy, worki treningowe, stroje sportowe, rowery spinningowe, urządzenia do mierzenia podstawowych parametrów ciała, waga analityczna oraz sprzęt do biegania: sprzęt do elektronicznego pomiaru czasu, obuwie do biegania, oznakowanie tras biegowych;
  • przygotowanie kompleksowego programu w zakresie poprawy kondycji fizycznej, promocji sportu i zdrowego stylu życia w 3 miastach (Suwałki, Alytus, Druskienniki) i pograniczu polsko-litewskim;

Budżet projektu:
Całkowite wydatki kwalifikowalne Miasta Suwałki: 131 613,75 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 105 291,00 EUR (80%)
Wkład własny Miasta Suwałki: 26 322,75 EUR
 
Wartość całkowita projektu: 328 781,38 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 263 025,09 EUR (80%)
 
Okres realizacji projektu: 24 miesiące, 01.01.2024 do 31.12.2025 r.
 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13.02.2024 r.