uewe4greenNazwa projektu: LOKALNE ZIELONE ŁADY: NASZE GMINY NA RZECZ ZIELONEJ TRANSFORMACJI
Akronim: WE 4 GREEN
Program CERV (Obywatele, Równość, Prawa i Wartości)

Projekt promuje wymianę między mieszkańcami różnych krajów, wzmacnia wzajemne zrozumienie i tolerancję oraz daje możliwość poszerzenia perspektywy i rozwijania poczucia przynależności i tożsamości europejskiej poprzez sieci miast. Umożliwi miastom angażowanie obywateli i społeczności w dyskusje i działania dotyczące klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią. Zielony Ład UE to nowa europejska strategia wzrostu na rzecz nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. Obejmuje on kompleksowy zestaw inicjatyw gospodarczych i środowiskowych mających na celu stworzenie pierwszego na świecie kontynentu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., obejmujący szeroki zakres obszarów polityki, od bardziej ekologicznej i konkurencyjnej polityki przemysłowej, czystej gospodarki o obiegu zamkniętym, granicznego podatku od emisji dwutlenku węgla od importu po przepisy i regulacje. Miasta są zatem podstawą realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w terenie. Priorytetowo traktując zarządzanie gospodarką o obiegu zamkniętym poprzez promowanie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ekologicznej produkcji i zrównoważonej gospodarki odpadami, miasta przekształcą się w przestrzenie bardziej odporne na zmianę klimatu. Projekt ma na celu opracowanie lokalnych zielonych ładów na poziomie miasta - lokalny dostosowany do potrzeb plan działania w celu przyspieszenia i zwiększenia skali zielonej transformacji miasta.
 
Partnerzy: gmina Ottiglio, (partner wiodący), Camagna Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Ozzano Monferrato, Cella Monte – (z obszaru Monferrato – Włochy), gmina Miasto SuwałkI – Polska, gmina Platres- Cypr, gmina Jelgawa - Łotwa, gmina La Palma del Condado – Hiszpania.

Oczekiwane rezultaty:
- opracowanie lokalnych „Zielonych planów”
- opracowanie i wydanie końcowego e-booka zawierającego zebrane doświadczenia lokalne
- promocja obywatelstwa, równości i wartości UE

Całkowity koszt projektu: 94.715,00 EUR.
Dofinansowanie UE: 100 %
Budżet Miasta Suwałki: 11.500,00 EUR.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2025 r. (24 miesiące) włącznie.

Profil FB projektu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554877828085