Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół jest organem I instancji, właściwym do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach wchodzą:

1. Bożena Wojdyła - przewodnicząca Zespołu
2. Marta Renda - sekretarz Zespołu
3. Stanisława Celestyna Roziewska - lekarz
4. Dorota Nejfert - lekarz
5. Elżbieta Sala - lekarz
6. Barbara Jagłowska - lekarz
7. Elżbieta Karpińska-Korszun - lekarz
8. Ewa Korneluk - lekarz
9. Bernard Paszko - lekarz
10. Robert Ejlak - lekarz
11. Jacek Sawicki - lekarz
12. Małgorzata Żmojda - pracownik socjalny/doradca zawodowy/pedagog
13. Jolanta Chilińska - psycholog/doradca zawodowy
14. Joanna Śliwowska - psycholog
15. Agnieszka Jadwiga Czajewska - psycholog
16. Teresa Dubiłowicz - pracownik socjalny
17. Bożenna Wanda Nowacka - lekarz
18. Ewa Tabak-Kuczyńska - psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny
19. Agnieszka Galicka - pracownik socjalny, doradca zawodowy.

W siedzibie Zespołu (ul. Mickiewicza 3) wydawane są karty parkingowe osobom niepełnosprawnym, na podstawie stosownych orzeczeń, oraz uprawnionym placówkom. Starając się o wymianę karty lub nową kartę należy złożyć osobiście:
• wypełniony wniosek o kartę, który można pobrać poniżej lub otrzymać do wypełnienia na miejscu,
• fotografię o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów,
• dowód wpłaty 21 zł (opłaty należy dokonywać na konto: Bank Pekao S.A. 33 1240 5211 1111 0000 4919 8788)
• do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej (orzeczenie jest prawomocne, gdy minął termin odwołania się i nie złożono odwołania od orzeczenia);

Kontakt: