Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych i Nietrzeźwych mieszcząca się przy ul. Sportowej 24 prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach powstała z myślą o osobach bezdomnych oraz nietrzeźwych z terenu miasta Suwałki. Zapewnia tymczasowe schronienie, bezpieczny i interwencyjny pobyt w ogrzanych pomieszczeniach wszystkim osobom potrzebującym pomocy w formie schronienia, przyjmowane są osoby zgłaszające się samodzielnie, przywożone przez Policję, Straż miejską lub osoby postronne.

Ogrzewalnia świadczy usługi całodobowo, przez cały rok. Zapewnia możliwość ogrzania się w pomieszczeniach siedzących a także noclegu w pomieszczeniach leżących uposażonych w materac, poduszkę i komplet pościeli. Miejsc leżących jest 10 natomiast siedzących 30 z możliwością zwiększenia miejsc w uzasadnionych przypadkach.

Każdemu potrzebującemu zapewniamy ciepły napój, możliwość prysznica, wymiany odzieży dostosowanej do pory roku, spożycia posiłku w wyodrębnionych miejscach, które mogą pełnić także funkcję świetlicy. Osoby korzystające z Ogrzewalni są pod opieką opiekuna, zapewniona jest także pomoc pracownika socjalnego.

Kontakt:
Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych i Nietrzeźwych
ul. Sportowa 24
16-400 Suwałki
Tel. 87 516 69 46 - całodobowy
email: ogrzewalnia@mopr.suwalki.pl