Flaga i godło Polski


Zadanie dofinansowane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”
pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” przy ul. Chopina 6 A w Suwałkach
Wartość dofinasowania – 30 000,00 zł
Całkowity koszt zadania – 140 000,00 zł
 
Zadanie dofinansowane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „Senior +”
pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „Senior +”
Wartość dofinansowania – 28 780,98 zł
Całkowity koszt zadania – 134 302,29 zł   
 
Zadanie dofinansowane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „Senior +”
pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „Senior +”
Wartość dofinansowania – 29 996,23 zł
Całkowity koszt zadania – 147 496,23 zł
 
Zadanie dofinansowane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +”
na lata 2015-2020, Edycja 2017, Moduł I „Wyposażenie Klubu Senior + na Osiedlu Północ przy ulicy Chopina 6 A w Suwałkach”
pn. „Wyposażenie Klubu Seniora + na Osiedlu Północ przy ulicy Chopina 6 A w Suwałkach”
wartość dofinansowania: 7 400,16 zł
całkowity koszt zadania: 9 512,00 zł    
 
Miasto Suwałki w 2017-2020 r. przystąpiło do realizacji zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +”. Miasto Suwałki powierzyło realizację ww. zadania Stowarzyszeniu Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze”, które prowadzi Suwalski Klub Seniora przy ul. Chopina 6 A w Suwałkach. Oferta skierowana jest do mieszkańców Suwałk będących w wieku poprodukcyjnym. Głównymi celami działalności Klubu są: aktywizacja, integracja i stworzenie płaszczyzny wsparcia i współpracy międzypokoleniowej, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, wsparcie edukacji nieformalnej rozumianej jako edukacji przez całe życie, uczenie się poprzez profilaktykę, włączenie seniorów w działania na rzecz społeczności lokalnej, poprzez organizację i promocję wolontariatu wśród seniorów oraz stworzenie warunków do aktywności obywatelskiej. Suwalscy seniorzy będą mogli uczyć się, doświadczyć sukcesów, poznawać nowych ludzi, bawić się, poznawać nowe obszary życia i teren swojego regionu, jego historię i kulturę oraz wspierać siebie wzajemnie. Osiągnięte cele pozwolą na zwiększenie poziomu uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i publicznym, wzrost poczucia przynależności do wspólnoty senioralnej w Suwałkach, przełamanie izolacji społecznej seniorów, a tym samym poprawę samopoczucia, bezpieczeństwa i samooceny osób starszych. Działania w Klubie podzielone są na bloki tematyczne: zdrowy tryb życia, warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia hobbystyczne, spotkania wspierające aktywność obywatelską, integracja i rozrywka, język angielski.