Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Suwałk. Celem działania MRMS jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych. Działalność MRMS ma charakter konsultacyjny. Kadencja Rady trwa 2 lata i rozpoczyna się w październiku. Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki reprezentuje interesy całej suwalskiej młodzieży. W skład Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki wchodzą po jednym przedstawicielu każdego typu szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie Miasta oraz dwóch przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Przedstawiciele są wybierani spośród członków społeczności uczniowskiej zgodnie z obowiązującą w szkole ordynacją wyborczą. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadają szkolne Samorządy Uczniowskie.
 
Szczegóły dotyczące zasad działalności MRMS zawarte są w statucie:
UCHWAŁA NR VII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki
 
Zadania związane z pomocą administracyjną i organizacyjną realizuje Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Kontakt: brm@um.suwalki.pl, tel. (87) 562-81-18 oraz mlodziez@um.suwalki.pl
Instagram: https://www.instagram.com/mlodziezowarada/
Facebook: https://www.facebook.com/rada.suwalki/
 
Radni Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki (wrzesień 2022 r.)
Miłosz Berezecki - Przewodniczący
Angelika Kozłowska – Wiceprzewodnicząca
Julia Rozwadowska - Sekretarz
Julia Sawicka - Wiceprzewodnicząca 
Adrian Sidor
Kinga Ołdyńska
Julia Kuźnicka
Jakub Buza
Paweł Bednarski
Igor Barmuta
Jan Oszkinis
Wiktor Wasilewski
Jakub Królczyk
Paulina Dydzińska