Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Suwałk. Celem działania MRMS jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych. Działalność MRMS ma charakter konsultacyjny. Kadencja Rady trwa 2 lata i rozpoczyna się w październiku. Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki reprezentuje interesy całej suwalskiej młodzieży. W skład Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki wchodzą po jednym przedstawicielu każdego typu szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie Miasta oraz dwóch przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Przedstawiciele są wybierani spośród członków społeczności uczniowskiej zgodnie z obowiązującą w szkole ordynacją wyborczą. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadają szkolne Samorządy Uczniowskie.

Szczegóły dotyczące zasad działalności MRMS zawarte są w statucie:
Uchwała Rady Nr XIX/215/2016 z dnia 2016-04-27 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki
 
Zadania związane z pomocą administracyjną i organizacyjną realizuje Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Kontakt: brm@um.suwalki.pl, tel. (87) 562-81-18 oraz mlodziez@um.suwalki.pl
Instagram: https://www.instagram.com/mlodziezowarada/
Facebook: https://www.facebook.com/rada.suwalki
/


Skład Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji 2018-2020:

1. Jakub Amelian - Przewodniczący
2. Juliusz Błażewicz - Wiceprzewodniczący
3. Aleksander Masłowski - Wiceprzewodniczący
4. Kamil Raczkowski - Wiceprzewodniczący
5. Kamila Siwicka - Sekretarz
6. Nicolas Agnello
7. Rafał Dwojakowski
8. Magdalena Ofiarowicz
9. Daria Czerniawska
10. Izabela Szymczyk
11. Magdalena Jarmołowicz
12. Olaf Milewski
13. Dawid Bogdan