Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Suwałk. Celem działania MRMS jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych. Działalność MRMS ma charakter konsultacyjny. Kadencja Rady trwa 2 lata i rozpoczyna się w październiku. Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki reprezentuje interesy całej suwalskiej młodzieży. W skład Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki wchodzą po jednym przedstawicielu każdego typu szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie Miasta oraz dwóch przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Przedstawiciele są wybierani spośród członków społeczności uczniowskiej zgodnie z obowiązującą w szkole ordynacją wyborczą. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadają szkolne Samorządy Uczniowskie.
 
Szczegóły dotyczące zasad działalności MRMS zawarte są w statucie:
UCHWAŁA NR VII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki
 
Zadania związane z pomocą administracyjną i organizacyjną realizuje Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Kontakt: brm@um.suwalki.pl, tel. (87) 562-81-18 oraz mlodziez@um.suwalki.pl
Instagram: https://www.instagram.com/mlodziezowarada/
Facebook: https://www.facebook.com/rada.suwalki/
 
Radni Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki (wrzesień 2023 r.)
1. Wiktor Wasilewski - III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach- Przewodniczący MRMS
2. Miłosz Berezecki – II Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach – Wiceprzewodniczący MRMS
3. Igor Barmuta – III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach - Wiceprzewodniczący MRMS
4. Anna Kaszuba – I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach – Sekretarz MRMS
5. Maciej Kossakowski – I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
6. Jakub Buza – II Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
7. Jan Oszkinis – Zespół nr 4 w Suwałkach
8. Zofia Zdancewicz – Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Suwałkach
9. Wiktoria Bartnicka – Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Suwałkach
10. Nikola Konikowska – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
11. Julia Anna Kuźnicka – Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
12. Kuba Królczyk – Zespół nr 6 w Suwałkach