Grunty

grunty pod OZE ul. Staniszewskiego
Nr działki:
32934/26, 32934/29, 32934/32
Cena
9 912 000,00 zł +9912000.00% VAT
Wadium
991 200,00 zł
Przetarg
09.02.2023
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215
Powierzchnia: 29.4966 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00040698/4
Kształt: regularny
Dojazd: Droga asfaltowa
Media w zasięgu: Na działce nr 32934/26 zlokalizowana jest sieć kanalizacji deszczowej zaś na działce nr 32934/32 napowietrzna sieć energetyczna.
Aktualne zagospodarowanie: brak
Przeznaczenie: Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w celu budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych. Szczegółowe warunki
Osoba do kontaktu :Marcin Bonisławski
Nr tel:87 562 81 35
Szczegóły