Grunty

Staniszewskiego działka nr 32927/3 pod OZE
Nr działki:
32927/3
Cena
2 775 000,00 zł +2775000.00% VAT
Wadium
277 500,00 zł
Przetarg
09.02.2023
Numer konta: 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215
Powierzchnia: 7.0157 ha
Numer księgi wieczystej: SU1S/00031629/4
Kształt: regularny
Dojazd: Droga asfaltowa
Media w zasięgu: telekomunikacyjna, sieć kanalizacji deszczowej i napowietrzna sieć energetyczna
Aktualne zagospodarowanie: brak
Przeznaczenie: Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w celu budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych.
Forma zbycia: przetarg
Osoba do kontaktu :Marcin Bonisławski
Nr tel:87 562 81 35
Szczegóły