Zarządzenie Nr 44/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta Suwałk do Suwalskiej Rady Seniorów
Zarządzenie Nr 45/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22.01.2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Suwalskiej Rady Seniorów