Prezydent Miasta Suwałk powołał Suwalską Radę Seniorów trzeciej kadencji. W radzie znaleźli się: 
1.      Kazimierz Jakimowicz,
2.      Józef Kamiński,
3.      Maria Jolanta Lauryn,
4.      Andrzej Łapiński,
5.      Zbigniew Makarewicz,
6.      Jadwiga Elżbieta Rusińska,
7.      Teresa Suproń,
8.      Zbigniew Wisiecki,
9.      Teresa Wysocka-Kluczny.
Kadencja trwa trzy lata.