Aktualności

1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 49


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Potańcówka pt. Bulwary dziś bawią się, zgłoszonej przez Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki z pominięciem o...
Czytaj więcej
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji w 2022 roku
Zarządzenie Nr 287/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji w 2022 roku
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wkłady własne w 2022 roku
Zarządzenie nr 284/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 202...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy w Suwałkach
Zarządzenie nr 276/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polega...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. Rodzina zastępcza na szlaku wokół Wigier, zgłoszonej przez Suwalską Fundację Na Rzecz Rodzin Zastępczych „BIG FAMILY”
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących SBO na 2023 r.
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z Radą Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Bud...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji w 2022 r.
Zarządzenie Nr 252/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji w 2022 r.
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 49