Aktualności

1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 25


Wyniki drugiego naboru wniosków z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku
Zarządzenie Nr 269/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku.
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Do 15 lipca 2020 r. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządo...
Czytaj więcej
Drugi nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku
Do 26 czerwca 2020 r. można składać wnioski w drugim naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku.
Czytaj więcej
Zaproszenie do zespołów roboczych
Dobiega końca Wieloletni Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020. W związku z tym chcielibyśmy razem z Państwem przystąpić do opracowania kol...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji społecznych propozycji priorytetowych zadań publicznych na 2021 rok
Wyniki konsultacji społecznych propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2021
Czytaj więcej
Posprzątajmy Czarną Hańczę
Na akcję Czyste Rzeki, która będzie polegała na sprzątaniu Czarnej Hańczy zaprasza w środę 10 czerwca Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Program jest częscią Korpusu Solidarności – programu wolontariatu długoterminoweg...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Tacy sami, a ściana między nami ... - BAJKOWY sposób na integrację" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r.
Zarządzenie Nr 215/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Tacy sami, a ściana między nami ...-BAJKOWY sposób na integrację" - wybranego do r...
Czytaj więcej
Centrum Trójki znowu otwarte
Od dzisiaj (18 maja) organizacje pozarządowe mogą znowu korzystać z Centrum Trójki. Ze wględu na ciągle panującą epidemię nie będzie to funkcjonowanie jak przed epidemią, ale ci, którzy będą potrzebowali skorzystać z porad specjalist&oa...
Czytaj więcej
Dotacje przyznane klubom sportowym za wyniki sportowe osiągnięte w 2019 roku
Informacja o dotacjach przyznanych po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy w związku z osiągnięciem wyników sportowych w 2019 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej ...
Czytaj więcej
Zostaw swój 1 % w Suwałkach
Do końca maja można rozliczyć podatek dochodowy za 2019 rok i przekazać jeden procent tego podatku wybranej przez nas organizacji pozarządowej. Warto pamiętać, że w grupie uprawnionych do otrzymania tzw. 1 procenta jest 38 suwalskich organizacji. Są ...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 25