Aktualności

1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 72


Zaproszenie na warsztat odnośnie Standardów Ochrony Małoletnich
We wtorek 9 lipca w godzinach 15.00-18.00 w suwalskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych przy ul. T. Kościuszki 71 odbędzie się warsztat o Standardach Ochrony Małoletnich.Z dniem 15 sierpnia wchodzą w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i ...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku
Zarządzenie Nr 227/ 2024 z dnia 2 lipca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.
Zarządzenie Nr 223/ 2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r.
Zarządzenie nr 207/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ratow...
Czytaj więcej
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2024 roku
Zarządzenie nr 203/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta ...
Czytaj więcej
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym poprzez wydanie książki pt. „Dom” z poezją członków Salonu Poetycko–Literackiego „Erato”...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.
Zarządzenie nr 193/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie dział...
Czytaj więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego w 2024 roku
Zarządzenie Nr 188/ 2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż bu...
Czytaj więcej
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r.
Zarządzenie Nr 187/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku
Czytaj więcej
Dotacja przyznana klubowi sportowemu w związku z awansem zawodnika na mistrzostwa Europy
Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z awansem zawodnika na mistrzostwa Europy
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 72