Aktualności

1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 25


Centrum Trójki znowu otwarte
Od dzisiaj (18 maja) organizacje pozarządowe mogą znowu korzystać z Centrum Trójki. Ze wględu na ciągle panującą epidemię nie będzie to funkcjonowanie jak przed epidemią, ale ci, którzy będą potrzebowali skorzystać z porad specjalist&oa...
Czytaj więcej
Dotacje przyznane klubom sportowym za wyniki sportowe osiągnięte w 2019 roku
Informacja o dotacjach przyznanych po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy w związku z osiągnięciem wyników sportowych w 2019 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej ...
Czytaj więcej
Zostaw swój 1 % w Suwałkach
Do końca maja można rozliczyć podatek dochodowy za 2019 rok i przekazać jeden procent tego podatku wybranej przez nas organizacji pozarządowej. Warto pamiętać, że w grupie uprawnionych do otrzymania tzw. 1 procenta jest 38 suwalskich organizacji. Są ...
Czytaj więcej
Zaproszenie do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2021
Zwyczajem lat ubiegłych Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Rada może wytypować pięciu przedstawicieli, którzy zna...
Czytaj więcej
Konsultacje priorytetowych zadań publicznych w 2021 roku
Do 8 maja można zgłaszać uwagi w konsultacjach społecznych Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
Czytaj więcej
Unieważnienie drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 169/ 2020 Prezydenta MIasta Suwałk z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochr...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Tacy sami, a ściana między nami .... - BAJKOWY sposób na integrację" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r.
Zarządzenie Nr 166/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Tacy sami, a ściana między nami .... - BAJKOWY sposób na integrację" - wybranego do real...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
Zarządzenie nr 155/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzec...
Czytaj więcej
Centrum Trójki nadal nieczynne
Do 13 kwietnia, tak jak szkoły i ośrodki kultury, w związku z epidemią koronawirusa nieczynne będzie Centrum Trójki, przy ulicy T. Kościuszki 71. Doradztwo dla organizacji funkcjonuje cały czas pod adresem mailowym: biuro@cwop.suwalki.eu oraz ...
Czytaj więcej
SOK zaprasza organizacje do współpracy
Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, które będą mogły w nowych przestrzeniach realizować własne projekty oraz włączać się w organizację i tym samym uatrakcyjnienie przedsięwzięć Suwalskiego Ośrodka Ku...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 25