Aktualności

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stron 6 z 26


Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia na 2020 rok
Zarządzenie Nr 62/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&o...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2020 rok
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na ...
Czytaj więcej
Unieważnienie konkursu ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.
Zarządzenie Nr 61/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze prz...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 23/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kult...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 20/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i ochrony zwierz...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania pn. "Złota Rączka dla seniora" w 2020 r.
Zarządzenie Nr 21/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz o...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku
Zarządzenie Nr 17/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczyn...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2020-2021
Zarządzenie Nr 09/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób ...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 roku
Zarządzenie Nr 07/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz rodziny, mac...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Zarządzenie Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Czytaj więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stron 6 z 26