Aktualności

4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stron 8 z 25


Dwie kawiarenki obywatelskie
Na dwie kawiarenki obywatelskie zaprasza w grudniu Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM. Tematem pierwszej, która odbędzie się w niedzielę, 8 grudnia o godz. 16.00 w Centrum Trójki, ul. T Kościuszki 71, są „Miej...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w latach 2020-2021
Do 26 grudnia 2019 r. można skłądać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w lata...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r.
Do 27 grudnia 2019 r. można składać oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymieni...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 roku
Do 30 grudnia 2019 roku można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw...
Czytaj więcej
Spotkanie rad
W Suwałkach działa siedem rad społecznych, doradzających Prezydentowi Miasta Suwałk. W czwartek, 28 listopada ich przedstawiciele spotkali się na spotkaniu otwartym w Aquaparku. Inicjatorem spotkania była Suwalska Rada Działalności Pożytku Publiczneg...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2020-2021
Do 20 grudnia 2019 r. można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2020-2021.
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku
Do 19 grudnia 2019 roku można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyr&oacu...
Czytaj więcej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Zarządzenie ws. ogłoszenia wyników konkursu z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Czytaj więcej
Spotkanie rad społecznych
Zapraszamy na otwarte spotkanie rad społecznych, działających w Suwałkach w czwartek 28 listopada o godzinie 17 w sali konferencyjnej w Aquaparku (27 listopada przypada Dzień Rad Pożytku Publicznego). Zaprezentują się: Suwalska Rada Działalności Poży...
Czytaj więcej
Konkurs dla wolontariuszy
Do 25 listopada, do godziny 16 można, jak co roku, zgłaszać kandydatów-wolontariuszy do konkursu „Suwalskie Barwy Wolontariatu 2019”, organizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, pod Honorowym Patronatem Prezydenta M...
Czytaj więcej
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stron 8 z 25