Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 72


Wyniki drugiego naboru wniosków z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
Zarządzenie Nr 123/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2024 roku
Czytaj więcej
Regionalne Forum Społeczne o partycypacji
W środę 20 marca w Białymstoku odbyła się stacjonarna część Regionalnego Forum Społecznego zorganizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) we współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Forum by...
Czytaj więcej
Wyniki drugiego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 r.
Zarządzenie nr 113/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży" - wybranego do realizacji w ramach budż...
Czytaj więcej
Wybory w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbył się w czwartek 14 marca w sali konferencyjnej suwalskiego ratusza. Podobnej gościny użyczono 5 lat temu. W czwartek jednomyślnie na nową Prze...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Rodzinny na osiedlu Hańcza” – wybranego do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.
Zarządzenie Nr 107/ 2024 z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na rezalizację zadania publicznego pn. „Franciszkański Festyn Rodzinny w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach” – wybranego do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.
Zarządzenie Nr 106/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dó...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku
Zarządzenie Nr 105/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dób...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r.
Zarządzenie Nr 98/ 2024 z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz och...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2024 r.
Zarządzenie Nr 96/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalnoś...
Czytaj więcej
II nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2024 roku
Zarządzenie Nr 81/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2024 roku
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 72