Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 49


O pomocy dla Ukraińców w Suwałkach
O bieżącej sytuacji Ukraińców, którzy w naszym mieście znaleźli schronienie przed wojną rozmawiali we wtorek 26 kwietnia na spotkaniu w Aquaparku Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk, Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu ...
Czytaj więcej
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert
Czytaj więcej
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert
Czytaj więcej
Informacja o dotacjach przyznanych po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby sportowe z własnej inicjatywy w związku z osiągnięciem wyników sportowych w 2021 roku
Informacja o dotacjach przyznanych po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby sportowe z własnej inicjatywy w związku z osiągnięciem wyników sportowych w 2021 roku
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wyjazd na zawody sportowe”, zgłoszonej przez Uczniowski Klub Sportowy Huragan z pominięciem otwartego konkursu ofert...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r.
Zarządzenie Nr 182/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie dzia...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Suwalskie otwarcie sezonu motocyklowego", zgłoszonej przez Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji z pominięciem otwartego ko...
Czytaj więcej
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem 180/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury f...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku
Zarządzenie Nr 174/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
Zarządzenie Nr 165/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 49