Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 16


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego
Do 2 lipca 2019 r. można zgłaszać uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. "Suwałki Marsz! - rozwój i wspieranie aktywności fizycznej seniorów", zgłoszonej przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL S...
Czytaj więcej
Nabór do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020
Do 28 czerwca wydłużony zostaje nabór przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Zadaniem Zespołu jest przede wszystkim weryfikacja projektów pod względem formalno-prawny...
Czytaj więcej
Tutaj spotykają się Zbuntowane Anioły
Poszukując metod pomocy wyjątkowo wrażliwym młodym ludziom, którzy potrzebują wsparcia w procesie dojrzewania, Fundacja EGO utworzyła Placówkę Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego. Wzorem były podobne instytucje w Hiszpanii oraz w ...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji społecznych propozycji priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok
Wyniki konsultacji społecznych Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2020
Czytaj więcej
Zgłoszenia do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020
Do 19 czerwca zainteresowani przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych mogą zgłaszać się do pracy w Zespole ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Zadaniem Zespołu jest przede wszystkim weryfikacja projektów pod wzgl...
Czytaj więcej
Spotkania poetów
Na spotkania Salonu Poetycko-Literackiego „ERATO” zapraszają we wtorki w godzinach 16-18 Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” oraz Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W czwartek 13 cze...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert na wkłady własne
Do 10 czerwca (potwierdzenia do 11 czerwca) 2019 r. można składać oferty w drugim otwartym konkursie ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku....
Czytaj więcej
Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy w związku z osiągnięciem wyników sportowych w 2018 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dni...
Czytaj więcej
Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji w 2019 roku
Zarządzenie nr 195/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji w 2019 roku.
Czytaj więcej
Spółdzielnia otworzyła skup ziół i sklep
Spółdzielnia Socjalna Afra, wspierana przez Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Suwałkach, którego liderem jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT  otworzyła w ubiegłym tygodniu sklep z ziołami przy ul. E. Pl...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 16