Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 25


Nowa Rada Pożytku
Na pierwszym posiedzeniu spotkała się w ratuszu w środę 5 lutego Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji. Radę tworzy dwanaście osób - sześcioro zgłoszonych i wybranych w wyborach przedstawicieli suwalskich organizacji...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.
Zarządzenie Nr 75/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeci...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Zarządzenie Nr 69/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wsp...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania "Złota Rączka dla seniora"
Zarządzenie Nr 66/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&oacut...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia na 2020 rok
Zarządzenie Nr 62/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&o...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2020 rok
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na ...
Czytaj więcej
Unieważnienie konkursu ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.
Zarządzenie Nr 61/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze prz...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 23/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kult...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 20/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i ochrony zwierz...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania pn. "Złota Rączka dla seniora" w 2020 r.
Zarządzenie Nr 21/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz o...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stron 5 z 25