Aktualności

3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stron 7 z 25


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.
Do 7 stycznia 2020 roku  można składać oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społeczny...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku
Zarządzenie Nr 464/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Zarządzenie Nr 461/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz rodziny...
Czytaj więcej
Debata i gala społeczników
Forum Aktywności Społecznej, składające sie z dwóch dorocznych wydarzeń: Suwalskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Podlaskiego Forum Wolontariatu odbędzie się w piątek 20 grudnia 2019 r. w Hotelu Loft 1898, przy ul. Pułaskiego 2...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Do 2 stycznia 2020 r. można składać oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku....
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku
Do 3 stycznia 2020 r. można składać oferty w otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.
Zarządzenie Nr 454/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2020-2021
Zarządzenie Nr 452/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&o...
Czytaj więcej
Nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku
Do 24 grudnia 2019 r. można składać wnioski w naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku.
Czytaj więcej
Podziękowanie Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
Za trzy lata społecznej, bardzo dobrej pracy dziękował członkom Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji w czwartek 5 grudnia w ratuszu Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk. - Przez trzy lata wnikliwie analizowaliście...
Czytaj więcej
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stron 7 z 25