Aktualności

3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stron 7 z 24


Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 roku
Do 30 grudnia 2019 roku można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw...
Czytaj więcej
Spotkanie rad
W Suwałkach działa siedem rad społecznych, doradzających Prezydentowi Miasta Suwałk. W czwartek, 28 listopada ich przedstawiciele spotkali się na spotkaniu otwartym w Aquaparku. Inicjatorem spotkania była Suwalska Rada Działalności Pożytku Publiczneg...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2020-2021
Do 20 grudnia 2019 r. można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2020-2021.
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku
Do 19 grudnia 2019 roku można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyr&oacu...
Czytaj więcej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Zarządzenie ws. ogłoszenia wyników konkursu z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Czytaj więcej
Spotkanie rad społecznych
Zapraszamy na otwarte spotkanie rad społecznych, działających w Suwałkach w czwartek 28 listopada o godzinie 17 w sali konferencyjnej w Aquaparku (27 listopada przypada Dzień Rad Pożytku Publicznego). Zaprezentują się: Suwalska Rada Działalności Poży...
Czytaj więcej
Konkurs dla wolontariuszy
Do 25 listopada, do godziny 16 można, jak co roku, zgłaszać kandydatów-wolontariuszy do konkursu „Suwalskie Barwy Wolontariatu 2019”, organizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, pod Honorowym Patronatem Prezydenta M...
Czytaj więcej
Jesienne sadzenie
Na drugiej części projektu "Pasieka na błoniach", która polegała na posadzeniu 300 sztuk trzmieliny i kilku różaneczników w parku Konstytucji 3 Maja spotkali się w sobotę 9 listopada wolontariusze i miejscy ogrodnicy. Inicjatorem...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2020 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w...
Czytaj więcej
Skład Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
8 stycznia 2020 roku rozpocznie się IV kadencja Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Potrwa do 7 stycznia 2023 roku.
Czytaj więcej
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stron 7 z 24