Aktualności

6 7 8 9 10 11 12 13 14
Stron 10 z 16


Konsultacje projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2019-2021
Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2019-2021.
Czytaj więcej
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego
Do 8 lutego można zgłaszać uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez organizację zawodów strzeleckich Mistrzostwa Suwałk w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, zgłoszonej przez Podlaską Orga...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Zarządzenie Nr 52/ 2019 Przydenta Miasta Suwałk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert na prowadzenie klubów rodzica
Zarządzenie Nr 51/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu poli...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2019 rok
Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2019 rok
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2019 roku
Zarządzenie Nr 47/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 46/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Czytaj więcej
Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu ...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubów rodzica w 2019 roku
Zarządzenie Nr 43/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu polityki prorodzinnej,...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 41/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony d&oacut...
Czytaj więcej
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Stron 10 z 16