Aktualności

6 7 8 9 10 11 12 13 14
Stron 10 z 25


Watch Docs po raz siedemnasty
Na 17. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa człowieka w Filmie. Suwałki 2019 zapraszają Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Festiwal odbędzie się w dniach 18-20 październi...
Czytaj więcej
Debata o sytuacji osób z niepełnosprawnościami
II Suwalski konwent osób z niepełnosprawnościami - Niezależni i aktywni obywatele i obywatelki odbył się w piątek 11 października w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach. Organizatorami byli: Podlaski Sejmik ...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Dieta a stan zdrowia Seniora”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją Horyzont z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pomin...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności ...
Czytaj więcej
Inicjatywa Społeczna Roku dla SASA Nie Po Drodze
„Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury” Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” zostały uznane Inicjatywą Społeczną Roku w kategorii "Budowanie wspólnoty lokalnej" w konkursie organizowanym prze...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności ...
Czytaj więcej
Powołanie komisji wyborczej w wyborach do SRDPP IV kadencji
Zarządzenie nr 362/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji wyborczej do ustalenia wyników wyborów przedstawicieli organizacji do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV ka...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o wyborach do SRDPP IV kadencji
Do 15 października organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie Suwałk  mogą głosować w wyborach na kandydatów na członków Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (na lata 2020-2022). Głosowanie o...
Czytaj więcej
Miejska pasieka
Miejskie pszczoły produkują bardzo dobry miód, bo jak się okazuje w mieście nie brakuje tzw. pożytku dla pszczół. Jak smakuje miejski miód mogli przekonać się uczestnicy "Miodowych ostatków", czyli spotkania z okazji podsu...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Dieta a stan zdrowia seniora”, zgłoszonej przez Stowarzyszenie Seniorzy ...
Czytaj więcej
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Stron 10 z 25