Miasto Suwałki rozpoczęło od 4 marca 2024 r. realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej pn. Sport wszystkim dzieciom służy - Edycja 2024.
Zajęcia realizowane są w  sześciu szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki oraz skierowane są do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI. W ramach projektu planuje się przeprowadzić  2.025 godzin zegarowych zajęć przez 25 tygodni. Na zajęcia będzie uczęszczało ponad 900 uczniów. Zajęcia realizowane będą do grudnia 2024 r. (z wyłączeniem wakacji). 
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to ponad 175.000,00 zł.
Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 87.000,00 zł.