Miasto Suwałki otrzymało dofinansowanie projektu pn. Sport wszystkim dzieciom służy - Edycja 2023, w ramach którego realizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Projekt  realizowany jest w  siedmiu szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki oraz skierowany jest do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VIII. W ramach projektu planuje się przeprowadzić ponad 3.900 godzin zajeć dydaktycznych przez 22 tygodnie. Na zajęcia będzie uczęszczało ponad 1000 uczniów. Zajęcia realizowane będą do grudnia 2023 r. (z wyłączeniem wakacji). 
Należy nadmienić, że Miasto Suwałki, obok Miasta Opole, otrzymało największe wsparcie finansowe spośród 60 projektów przyjętych do realizacji przez samorządy terytorialne.
Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. 
Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: około 220.000,00 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 100.000,00 zł.