Aktualności

Stron 14 z 17


Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 427/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodoweg...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku
Zarządzenie Nr 426/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym
Zarządzenie Nr 425/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu plac&...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o wyborach do Suwalskiej Rady Seniorów
Do 21 grudnia organizacje i podmioty prowadzące działania na rzecz seniorów mogą głosować na kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji, zgłoszonych przez organizacje i podmioty działające na rzecz osób stars...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Do 27 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji z SRDPP projektu modyfikacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu  modyfikacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku
Zarządzenie Nr 417/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy r...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019-2021
Zarządzenie Nr 416/ 2018 Prezydenta Miasta Suwąłk z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Su...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.
Zarządzenie Nr 415/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwa...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Do 27 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Czytaj więcej
Stron 14 z 17