Aktualności

Stron 14 z 25


Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji w 2019 roku
Zarządzenie nr 195/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji w 2019 roku.
Czytaj więcej
Spółdzielnia otworzyła skup ziół i sklep
Spółdzielnia Socjalna Afra, wspierana przez Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Suwałkach, którego liderem jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT  otworzyła w ubiegłym tygodniu sklep z ziołami przy ul. E. Pl...
Czytaj więcej
Konsultacje priorytetowych zadań publicznych w 2020 roku
Do 10 maja można zgłaszać uwagi w konsultacjach Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
Czytaj więcej
Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego w 2019 r.
Zarządzenie Nr 175/ 2019 Prezydenta Maista Suwałk z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finan...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały ws. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego...
Czytaj więcej
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 167/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku...
Czytaj więcej
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Zarządzenie Nr 166/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Czytaj więcej
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku
Zarządzenie Nr 162/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&o...
Czytaj więcej
Komisja konkursowa ds. ofert na wkłady własne w 2019 roku
Zarządzenie Nr 158/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z ...
Czytaj więcej
Komisja konkursowa ds. ofert w zakresie rewitalizacji w 2019 roku
Zarządzenie nr 159/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji w 2019 roku
Czytaj więcej
Stron 14 z 25