Aktualności

Stron 17 z 25


Pierwszy otwarty konkurs ofert na wkłady własne w 2019 r.
Do 28 marca 2019 r. można składać oferty w pierwszym otwartym konkursie ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku.
Czytaj więcej
Szkolenie z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030
Na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowywaniu ofert w ramach konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO zaprasza we wtorek 5 marca, o godzinie 9.00 Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, przy ul. Noniewicza 9...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Do 20 marca 2019 można składać oferty otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r. Szczegóły w Zarządzeniu ...
Czytaj więcej
FIO - szansa na dotacje dla organizacji i grup nieformalnych
Na szkolenie z zakresu regrantingu FIO „Podlaskie Lokalnie" zaprasza w sobotę 9 marca o godzinie 15.00 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Kościuszki 71. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.  „Po...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. Bieg Suwałki Wyklętym, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Kibiców Wigier Suwałki „Forza Wigry” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pom...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2019 r.
Zarządzenie Nr 88/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji z SRDPP Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Mieście Suwałki na lata 2019-2021
Wyniki konsultacji z SRDPP Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Mieście Suwałki na lata 2019-2021
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 82/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Do 11 marca 2019 r. można składać oferty w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Do 11 marca 2019 r. można składać oferty w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Czytaj więcej
Stron 17 z 25