Aktualności

Stron 18 z 25


Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i realizację programu "Złota Rączka dla seniora"
Zarządzenie Nr 83/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiot&oa...
Czytaj więcej
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
D 21 lutego 2019 r. można zgłaszać ewentualne uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Bieg Suwałki Wyklętym” zgłoszonej przez Stowarzyszenie Kibiców Wigier Suwałki „Forza Wigry”.
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez organizację zawodów strzeleckich Mistrzostwa Suwałk w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, zgłoszonego przez Podlaską Organizacj...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zakres
Zarządzenie Nr 64/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wy...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku
Zarządzenie Nr 65/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosp...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Zarządzenie Nr 63/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Czytaj więcej
Konsultacje projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2019-2021
Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2019-2021.
Czytaj więcej
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego
Do 8 lutego można zgłaszać uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez organizację zawodów strzeleckich Mistrzostwa Suwałk w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, zgłoszonej przez Podlaską Orga...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Zarządzenie Nr 52/ 2019 Przydenta Miasta Suwałk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert na prowadzenie klubów rodzica
Zarządzenie Nr 51/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu poli...
Czytaj więcej
Stron 18 z 25