Aktualności

Stron 16 z 25


Zaproszenie do współtworzenia Suwalskiej Majówki Społecznej
Po raz trzeci - w środę 1 maja, w parku Konstytucji 3 Maja, w godzinach 13-18 odbędzie się Suwalska Majówka Społeczna - wydarzenie aktywizujące i integrujące suwalskie organizacje pozarządowe oraz inicjatywy obywatelskie. W tym roku Maj&o...
Czytaj więcej
Dotacja dla "SL SALOS"
Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa świata zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałk...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2019 r.
Zarządzenie nr 122/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&...
Czytaj więcej
Powołanie komisji ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Zarządzenie nr 115/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&...
Czytaj więcej
Złaz u seniorów
Na pierwszy "Złaz u seniorów" zaprosili suwalczan w ostatkowy wtorek (5 marca) do Suwalskiego Ośrodka Kultury harcerze ZHP Suwałki. W przygotowaniu i realizacji koncertu wspierali ich artyści Stowarzyszenia Twórczych Seniorów "Ro...
Czytaj więcej
3. urodziny Klubu Seniora przy ul. Chopina 6a
3. urodziny Suwalskiego Klubu Seniora, przy ul. Chopina 6a  świętowali w piątek 1 marca seniorzy i ich goście. Klub jest prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artytsycznej "Nie Po Drodze" przy wsparciu finansowym Miasta Suwałki. W...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie klubów rodzica w 2019 roku
Zarządzenie Nr 104/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu polityki prorodzi...
Czytaj więcej
Dotacje z Programu "Niepodległa"
Do 26 marca można składać wnioski o dotacje z programu „Niepodległa” 2019Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt. Budżet naboru to 8 m...
Czytaj więcej
Zmiana władz w suwalskim oddziale PZERiI
Wybór nowego Przewodniczacącego suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów był jednym z głównych punktów Okręgowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w suwalskim ratu...
Czytaj więcej
Pierwszy otwarty konkurs ofert w zakresie rewitalizacji w 2019 roku
Do 21 marca 2019 r. można składać oferty w pierwszym otwartym konkursie ofert w zakresie rewitalizacji w 2019 roku.
Czytaj więcej
Stron 16 z 25