Aktualności

Stron 16 z 24


FIO - szansa na dotacje dla organizacji i grup nieformalnych
Na szkolenie z zakresu regrantingu FIO „Podlaskie Lokalnie" zaprasza w sobotę 9 marca o godzinie 15.00 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Kościuszki 71. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.  „Po...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. Bieg Suwałki Wyklętym, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Kibiców Wigier Suwałki „Forza Wigry” z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pom...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2019 r.
Zarządzenie Nr 88/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji z SRDPP Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Mieście Suwałki na lata 2019-2021
Wyniki konsultacji z SRDPP Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Mieście Suwałki na lata 2019-2021
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 82/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Do 11 marca 2019 r. można składać oferty w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Do 11 marca 2019 r. można składać oferty w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Czytaj więcej
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i realizację programu "Złota Rączka dla seniora"
Zarządzenie Nr 83/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiot&oa...
Czytaj więcej
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
D 21 lutego 2019 r. można zgłaszać ewentualne uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Bieg Suwałki Wyklętym” zgłoszonej przez Stowarzyszenie Kibiców Wigier Suwałki „Forza Wigry”.
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez organizację zawodów strzeleckich Mistrzostwa Suwałk w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, zgłoszonego przez Podlaską Organizacj...
Czytaj więcej
Stron 16 z 24