Aktualności

Stron 12 z 16


Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 14/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy ...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie CWOP
Zarządzenie Nr 11/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz organ...
Czytaj więcej
Baza kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2019-2020
Zarządzenie Nr 2/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2019-01-02 w sprawie utworzenia Bazy kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na lata 2019-2020
Czytaj więcej
Wyniki naboru wniosków z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku
Zarządzenie Nr 1/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2019 roku
Czytaj więcej
Wyniki głosowania do Suwalskiej Rady Seniorów
Ogłoszenie w sprawie wyników głosowania do Suwalskiej Rady Seniorów.
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie prowadzenia CWOP w 2019 roku
Zarządzenie Nr 446/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019-2021
Zarządzenie Nr 443/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze p...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym w latach 2019-2021
Zarządzenie nr 438/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wspar...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na zadanie publiczne z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "Rodzic najlepszy nauczyciel" z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgłoszonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów,...
Czytaj więcej
Stron 12 z 16