Aktualności

Stron 12 z 25


Nabór do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
Od 19 sierpnia do 16 września organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Suwałk, mogą zgł...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. "Anioły na Hańczy", zgłoszonej przez Fundację EGO
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „O ziołach i przyrodzie Suwalszczyzny”, zgłoszonej przez ...
Czytaj więcej
Gra terenowa z Jaćwingami
Na podróż szlakami Jaćwingów, czyli fabularną grę terenową zaprasza w sobotę 17 sierpnia, o godzinie 10 Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i Rpg „Mroczne Bractwo”. W grze wykorzystano wierzenia słowi...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Wyniki konsultacji społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi...
Czytaj więcej
Trzeci otwarty konkurs ofert na wkłady własne
Do 22 sierpnia (potwierdzenia do 23 sierpnia) 2019 r. można składać oferty w trzecim  otwartym konkursie ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 rok...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. Zlot 30-lecia ZHR, zgłoszonego przez Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. Zdrowy Senior, zgłoszonego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z ...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego dwóch projektów uchwał dotyczących sportu
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego dwóch projektów uchwał:- projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania ora...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Zlot 30-lecia ZHR”, zgłoszonej przez Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Czytaj więcej
Stron 12 z 25