Aktualności

Stron 15 z 16


Konsultacje z SRDPP projektu modyfikacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023
Konsultacje z SRDPP projektu modyfikacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie zdrowia publicznego II
Do 10 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania ro...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej
Do 10 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywani...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym
Do 10 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym....
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie zdrowia publicznego I
Do 10 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania ro...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania ...
Czytaj więcej
Wyniki czwartego naboru na dofinansowanie wkładów własnych
Zarządzenie Nr 343/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników czwartego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do program&oacut...
Czytaj więcej
Gala artystów z pasją
Laureaci konkursu „Z pasją przez życie”, a także zespoły senioralne i „Beciaki” zaprezentowały się podczas trzeciego już w naszym mieście Europejskiego Dnia Seniora, który odbył się w czwartek w Suwalskim Ośrodku Kultury. Nie zabrakło też okazji do p...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.FORMULARZ ZGŁASZANIA OPI...
Czytaj więcej
Drugi nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku
Do 30 sierpnia można składać wnioski w drugim naborze  na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2018 r.  Tutaj znajduje się Zarządzenie Nr 291/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 sierpnia 2018 r. w ...
Czytaj więcej
Stron 15 z 16