Aktualności

Stron 13 z 25


Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego
Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688.) Prezydent Miasta S...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP dwóch projektów uchwał dot. sportu
Informacja o konsultacjach społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego dwóch projektów uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach:- projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia z...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Do 31 lipca 2019 r. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządo...
Czytaj więcej
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wkłady własne
Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanyc...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Czytaj więcej
Jak śpiewać, to z balkonu
Na festiwal "Z Kiepurą na Chłodnej" zaprasza w dniach 1-5 lipca Fundacja Art-SOS Alicji Roszkowskiej. Koncerty będą odbywały się na balkonie, przy ul. Chłodnej 12 o godzinie 19.30. Będzie można usłyszeć m.in. znane arie operetkowe i przeboje filmowe....
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego
Do 2 lipca 2019 r. można zgłaszać uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. "Suwałki Marsz! - rozwój i wspieranie aktywności fizycznej seniorów", zgłoszonej przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL S...
Czytaj więcej
Nabór do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020
Do 28 czerwca wydłużony zostaje nabór przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Zadaniem Zespołu jest przede wszystkim weryfikacja projektów pod względem formalno-prawny...
Czytaj więcej
Tutaj spotykają się Zbuntowane Anioły
Poszukując metod pomocy wyjątkowo wrażliwym młodym ludziom, którzy potrzebują wsparcia w procesie dojrzewania, Fundacja EGO utworzyła Placówkę Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego. Wzorem były podobne instytucje w Hiszpanii oraz w ...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji społecznych propozycji priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok
Wyniki konsultacji społecznych Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2020
Czytaj więcej
Stron 13 z 25