Zaprzaszmy do zapoznania się z materiałem Europejskiej Sieci Zapobiegania Przedstępczości.