BIKE PARK W skład zespołu torów Bike Parku wchodzą:
• Dirt park zawierającego dwie linie przeszkód z najazdami,
• Mini pumptrack – tor dla dzieci w wieku 3-6 lat,
• Pumptrack– uniwersalny tor dla wszystkich grup wiekowych o nawierzchni bitumicznej.

Na terenie Bike Parku znajduje się plac wypoczynkowy, który wyposażony jest między innymi w ławki, stojaki rowerowe, a także stację naprawy rowerów.