Aktualności

5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stron 9 z 25


Jesienne sadzenie
Na drugiej części projektu "Pasieka na błoniach", która polegała na posadzeniu 300 sztuk trzmieliny i kilku różaneczników w parku Konstytucji 3 Maja spotkali się w sobotę 9 listopada wolontariusze i miejscy ogrodnicy. Inicjatorem...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2020 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w...
Czytaj więcej
Skład Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
8 stycznia 2020 roku rozpocznie się IV kadencja Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Potrwa do 7 stycznia 2023 roku.
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.
Zarządzenie nr 388/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatne...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o wynikach wyborów do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
Ogłoszenie o wynikach wyborów do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Wiedza i zdrowie”, zgłoszonego przez Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promoc...
Czytaj więcej
Europejski Dzień Seniora
Na Europejskim Dniu Seniora spotkali się suwalscy seniorzy. Galę pt. "Powróćmy jak za dawnych lat" w Suwalskim Ośrodku Kultury po raz drugi, tym razem w ramach jednego ze zwycięskich projektów Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, przygot...
Czytaj więcej
20-lecie Uniwersytetu III Wieku
W środę (16 października) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Suwałkach obchodziło 20-lecie swojego istnienia. Stowarzyszenie zainaugurowało również kolejny rok akademicki.  W dobie sta...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Nie daj się zaskoczyć osteoporozie!”, zgłoszonego przez Fundację Akademia Aktywnego Rozwoju w Dąbrówce z zakresu działalności na rzecz osó...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Zarządzenie nr 378/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pr...
Czytaj więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stron 9 z 25