Aktualności

5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stron 9 z 24


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności ...
Czytaj więcej
Inicjatywa Społeczna Roku dla SASA Nie Po Drodze
„Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury” Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” zostały uznane Inicjatywą Społeczną Roku w kategorii "Budowanie wspólnoty lokalnej" w konkursie organizowanym prze...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności ...
Czytaj więcej
Powołanie komisji wyborczej w wyborach do SRDPP IV kadencji
Zarządzenie nr 362/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji wyborczej do ustalenia wyników wyborów przedstawicieli organizacji do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV ka...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o wyborach do SRDPP IV kadencji
Do 15 października organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie Suwałk  mogą głosować w wyborach na kandydatów na członków Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (na lata 2020-2022). Głosowanie o...
Czytaj więcej
Miejska pasieka
Miejskie pszczoły produkują bardzo dobry miód, bo jak się okazuje w mieście nie brakuje tzw. pożytku dla pszczół. Jak smakuje miejski miód mogli przekonać się uczestnicy "Miodowych ostatków", czyli spotkania z okazji podsu...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Dieta a stan zdrowia seniora”, zgłoszonej przez Stowarzyszenie Seniorzy ...
Czytaj więcej
Dotacja przyznana w związku z uzyskaniem przez zawodników awansu na mistrzostwa Europy
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku Klubu Szachowego Hańcza Suwałki, złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodników awansu na mistrzostwa Europy
Czytaj więcej
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2020 rok
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pro...
Czytaj więcej
Lista kandydatów do SRDPP czwartej kadencji
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza listę kandydatów do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji (na lata 2020-2022), zgłoszonych w trakcie ogłoszonego naboru przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące dzia...
Czytaj więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stron 9 z 24