Aktualności

5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stron 9 z 28


Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Zarządzenie Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Czytaj więcej
Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2020 roku
Zarządzenie Nr 5/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania/zadań publicznych w zakresie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych ora...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.
Zarządzenie Nr 2/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwał...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 roku
Zarządzenie Nr 5/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania/zadań publicznych w zakresie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych ora...
Czytaj więcej
Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2020 – 2021
Zarządzenie Nr 4/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informac...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku
Zarządzenie Nr 3/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy r...
Czytaj więcej
Powołanie zespołu do rozpatrywania wniosków złożonych w naborach z zakresu rozwoju sportu oraz ustalenia regulaminu pracy zespołu
Zarządzenie Nr 502/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrywania wniosków złożonych w naborach z zakresu rozwoju sportu oraz ustalenia regulaminu pracy zespołu.
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.
Zarządzenie Nr 471/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób ...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej
Zarządzenie Nr 466/ 2019 Prezydenta Miasta Suwąłk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.
Do 7 stycznia 2020 roku  można składać oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społeczny...
Czytaj więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stron 9 z 28