Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.

Zarządzenie Nr 181/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.

04
Czerwiec