Aktualności

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym poprzez wydanie książki pt. „Dom” z poezją członków Salonu Poetycko – Literackiego „Erato” w Suwałkach”, zgłoszona przez Salon Poetycko-Literacki „Erato” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert 

29
Maj