Aktualności

Dotacja przyznana klubowi sportowemu w związku z awansem zawodnika na mistrzostwa Europy

Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z awansem zawodnika na mistrzostwa Europy

06
Czerwiec