Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 18


Ogłoszenie o wyborach do SRDPP IV kadencji
Do 15 października organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie Suwałk  mogą głosować w wyborach na kandydatów na członków Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (na lata 2020-2022). Głosowanie o...
Czytaj więcej
Miejska pasieka
Miejskie pszczoły produkują bardzo dobry miód, bo jak się okazuje w mieście nie brakuje tzw. pożytku dla pszczół. Jak smakuje miejski miód mogli przekonać się uczestnicy "Miodowych ostatków", czyli spotkania z okazji podsu...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Dieta a stan zdrowia seniora”, zgłoszonej przez Stowarzyszenie Seniorzy ...
Czytaj więcej
Dotacja przyznana w związku z uzyskaniem przez zawodników awansu na mistrzostwa Europy
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku Klubu Szachowego Hańcza Suwałki, złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodników awansu na mistrzostwa Europy
Czytaj więcej
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2020 rok
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pro...
Czytaj więcej
Lista kandydatów do SRDPP czwartej kadencji
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza listę kandydatów do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji (na lata 2020-2022), zgłoszonych w trakcie ogłoszonego naboru przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące dzia...
Czytaj więcej
Wyniki trzeciego otwartego konkursu ofert na wkłady własne
Zarządzenie nr 354/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finanso...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „51 Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej – Suwałki 2019”, zgłoszonego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Suwałkach z zakr...
Czytaj więcej
Dotacja dla klubu sportowego
Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa Europy
Czytaj więcej
Wybiorą Miss i Mistera
Na drugą edycję Wyborów Miss i Mistera Trzeciej Młodości w Suwałkach zaprasza w czwartek 26 września o godz. 17.00 Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT. Wydarzenie odbędzie się w Suwalskim Ośrodku Kultury na dużej scenie w sali im. A. Wajd...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 18