Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 25


Spotkania w Salonie Poetyckim
Na spotkania z poezją zaprasza Salon Poetycko-Literacki Erato. Salon powstał przy Stowarzyszeniu Twórczych Seniorów Rozłogi. Twórcy i miłośnicy poezji w każdym wieku spotykają się we wtorkowe popołudnia w miejskiej bibliotece, pr...
Czytaj więcej
Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje przyznane na wnioski składane z własnej inicjatywy przez kluby biorące udział we współzawodnictwie w rozgrywkach ligowych w kategorii seniora oraz prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Suwałki (badminton, piłka nożna, piłka...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą ,,Złota Rączka dla seniora”
Zarządzenie Nr 90/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji z SRDPP projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2020 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2020 rok...
Czytaj więcej
Nowa Rada Pożytku
Na pierwszym posiedzeniu spotkała się w ratuszu w środę 5 lutego Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji. Radę tworzy dwanaście osób - sześcioro zgłoszonych i wybranych w wyborach przedstawicieli suwalskich organizacji...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.
Zarządzenie Nr 75/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeci...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Zarządzenie Nr 69/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wsp...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania "Złota Rączka dla seniora"
Zarządzenie Nr 66/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&oacut...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia na 2020 rok
Zarządzenie Nr 62/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&o...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2020 rok
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na ...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 25