Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 14


Wyniki konsultacji projektu uchwały ws. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego...
Czytaj więcej
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 167/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku...
Czytaj więcej
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Zarządzenie Nr 166/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Czytaj więcej
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku
Zarządzenie Nr 162/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz os&o...
Czytaj więcej
Komisja konkursowa ds. ofert na wkłady własne w 2019 roku
Zarządzenie Nr 158/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z ...
Czytaj więcej
Komisja konkursowa ds. ofert w zakresie rewitalizacji w 2019 roku
Zarządzenie nr 159/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji w 2019 roku
Czytaj więcej
Spotkanie z organizacjami
O tym, jak wygląda współpraca samorządu z organizacjami i o planach na najbliższą przyszłość rozmawiali przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych z Prezydentem Miasta Suwałk Czesławem Renkiewiczem wczoraj w Aquaparku. Spotkanie zost...
Czytaj więcej
Dotacje dla dwóch klubów sportowych
Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy w związku z osiągnięciem wyników sportowych w 2018 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dni...
Czytaj więcej
Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Prezydentem Suwałk
Na otwarte spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Miasta Suwałk, zorganizowane z inicjatywy Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zapraszamy w środę 3 kwietnia o godzinie 15.30 do sali ko...
Czytaj więcej
Informacja o dotacji przyznanej Suwalskiemu Klubowi Karate Kyokushin
Informacja o dotacji przyznanej Suwalskiemu Klubowi Karate Kyokushin po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z osiągnięciem wyników sportowych w 2018 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/201...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 14