Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 16


Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. Zlot 30-lecia ZHR, zgłoszonego przez Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. Zdrowy Senior, zgłoszonego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z ...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego dwóch projektów uchwał dotyczących sportu
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego dwóch projektów uchwał:- projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania ora...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Zlot 30-lecia ZHR”, zgłoszonej przez Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Czytaj więcej
Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego
Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688.) Prezydent Miasta S...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP dwóch projektów uchwał dot. sportu
Informacja o konsultacjach społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego dwóch projektów uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach:- projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia z...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Do 31 lipca 2019 r. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządo...
Czytaj więcej
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wkłady własne
Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanyc...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Czytaj więcej
Jak śpiewać, to z balkonu
Na festiwal "Z Kiepurą na Chłodnej" zaprasza w dniach 1-5 lipca Fundacja Art-SOS Alicji Roszkowskiej. Koncerty będą odbywały się na balkonie, przy ul. Chłodnej 12 o godzinie 19.30. Będzie można usłyszeć m.in. znane arie operetkowe i przeboje filmowe....
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 16