Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 25


Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 119/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 114/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i oc...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku
Zarządzenie Nr 118/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obs...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
Zarządzenie Nr 109/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku
Zarządzenie Nr 106/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach zasad Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2021 ...
Czytaj więcej
Spotkania w Salonie Poetyckim
Na spotkania z poezją zaprasza Salon Poetycko-Literacki Erato. Salon powstał przy Stowarzyszeniu Twórczych Seniorów Rozłogi. Twórcy i miłośnicy poezji w każdym wieku spotykają się we wtorkowe popołudnia w miejskiej bibliotece, pr...
Czytaj więcej
Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje przyznane na wnioski składane z własnej inicjatywy przez kluby biorące udział we współzawodnictwie w rozgrywkach ligowych w kategorii seniora oraz prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Suwałki (badminton, piłka nożna, piłka...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą ,,Złota Rączka dla seniora”
Zarządzenie Nr 90/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji z SRDPP projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2020 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2020 rok...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 25