Aktualności

1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 25


Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budż...
Czytaj więcej
Zamknięte Centrum Trójki
W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami unikania spotkań grup osób, do 25 marca, tak jak szkoły i ośrodki kultury, nieczynne będzie też Centrum Trójki, przy ulicy T. Kościuszki 71. Doradztwo będzie funkcjonowało pod adresem ...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 122/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony ...
Czytaj więcej
Zaśpiewali najlepiej w Polsce
I miejsce w kategorii Zespoły wokalne na XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w Warszawie zdobył zespół Cantabile z Suwałk. Grupa działa przy Stowarzyszeniu Seniorzy z Pasją Horyzont, pod kierownictwe...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 119/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 114/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i oc...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku
Zarządzenie Nr 118/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obs...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
Zarządzenie Nr 109/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku
Zarządzenie Nr 106/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach zasad Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2021 ...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 25