Aktualności

1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 25


Konsultacje priorytetowych zadań publicznych w 2021 roku
Do 8 maja można zgłaszać uwagi w konsultacjach społecznych Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
Czytaj więcej
Unieważnienie drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 169/ 2020 Prezydenta MIasta Suwałk z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochr...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Tacy sami, a ściana między nami .... - BAJKOWY sposób na integrację" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r.
Zarządzenie Nr 166/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Tacy sami, a ściana między nami .... - BAJKOWY sposób na integrację" - wybranego do real...
Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
Zarządzenie nr 155/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzec...
Czytaj więcej
Centrum Trójki nadal nieczynne
Do 13 kwietnia, tak jak szkoły i ośrodki kultury, w związku z epidemią koronawirusa nieczynne będzie Centrum Trójki, przy ulicy T. Kościuszki 71. Doradztwo dla organizacji funkcjonuje cały czas pod adresem mailowym: biuro@cwop.suwalki.eu oraz ...
Czytaj więcej
SOK zaprasza organizacje do współpracy
Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, które będą mogły w nowych przestrzeniach realizować własne projekty oraz włączać się w organizację i tym samym uatrakcyjnienie przedsięwzięć Suwalskiego Ośrodka Ku...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budż...
Czytaj więcej
Zamknięte Centrum Trójki
W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami unikania spotkań grup osób, do 25 marca, tak jak szkoły i ośrodki kultury, nieczynne będzie też Centrum Trójki, przy ulicy T. Kościuszki 71. Doradztwo będzie funkcjonowało pod adresem ...
Czytaj więcej
Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Zarządzenie Nr 122/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony ...
Czytaj więcej
Zaśpiewali najlepiej w Polsce
I miejsce w kategorii Zespoły wokalne na XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w Warszawie zdobył zespół Cantabile z Suwałk. Grupa działa przy Stowarzyszeniu Seniorzy z Pasją Horyzont, pod kierownictwe...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 25