Aktualności

1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 49


Wyniki konsultacji z SRDPP projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2022-2026
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2022-2026
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji z SRDPP projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2022 - 2026
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2022 - 2026
Czytaj więcej
W harcerskiej rodzinie
Wieczornicą pt. "Niecodzienna codzienność - o harcerskiej służbie w życiu Marii Krystyny Kapuścińskiej z domu Rylskich" w piątek 3 czerwca w Suwalskim Ośrodku Kultury, rozpoczął się cykl wydarzeń popularyzujących historię i dokonania zasłużonej suwal...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji w 2022 roku
Zarządzenie Nr 236/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie rewitalizacji w 2022 roku...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r....
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Rodzinny z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach”
Zarządzenie Nr 233/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Rodzinny z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach...
Czytaj więcej
Zaproszenie od harcerzy
Na cykl wydarzeń międzypokoleniowych zapraszają mieszkańców Suwałk i okolic zuchy i harcerze Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Burza”, przynależącego do Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach. Kam...
Czytaj więcej
Marsz Godności
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach zorganizowało dzisiaj obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.W ramach obchodów odbyła się msza święta w Kościele pw...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki...
Czytaj więcej
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
Zarządzenie nr 231/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 49