Aktualności

1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 18


20-lecie Uniwersytetu III Wieku
W środę (16 października) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Suwałkach obchodziło 20-lecie swojego istnienia. Stowarzyszenie zainaugurowało również kolejny rok akademicki.  W dobie sta...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Nie daj się zaskoczyć osteoporozie!”, zgłoszonego przez Fundację Akademia Aktywnego Rozwoju w Dąbrówce z zakresu działalności na rzecz osó...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Zarządzenie nr 378/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pr...
Czytaj więcej
Watch Docs po raz siedemnasty
Na 17. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa człowieka w Filmie. Suwałki 2019 zapraszają Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Festiwal odbędzie się w dniach 18-20 październi...
Czytaj więcej
Debata o sytuacji osób z niepełnosprawnościami
II Suwalski konwent osób z niepełnosprawnościami - Niezależni i aktywni obywatele i obywatelki odbył się w piątek 11 października w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach. Organizatorami byli: Podlaski Sejmik ...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Dieta a stan zdrowia Seniora”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją Horyzont z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pomin...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności ...
Czytaj więcej
Inicjatywa Społeczna Roku dla SASA Nie Po Drodze
„Odwiedziny. Terenowa Animacja Kultury” Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” zostały uznane Inicjatywą Społeczną Roku w kategorii "Budowanie wspólnoty lokalnej" w konkursie organizowanym prze...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności ...
Czytaj więcej
Powołanie komisji wyborczej w wyborach do SRDPP IV kadencji
Zarządzenie nr 362/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji wyborczej do ustalenia wyników wyborów przedstawicieli organizacji do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV ka...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7
Stron 3 z 18