1 2 3 4 5
Stron 1 z 862


Dofinansowanie na unijne projekty
Miasto Suwałki oraz suwalski PWIK otrzymają dofinansowanie na 4 projekty, które zostały zgłoszone do Programu Transgranicznego Polska – Litwa. Nowe tereny rekreacyjne, zajęcia sportowe, sprzęt komunalny oraz modernizacja urządzeń wodocią...
Czytaj więcej
Nauka WOS w praktyce
Blisko 30 uczniów klas 8 ze Szkoły Podstawowej nr 2 odwiedziło w piątek (29 września) Urząd Miejski w Suwałkach i spotkało się z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Suwałk oraz Radnymi: Zdzisławem Przełomcem i Zbigniewem De-Mezerem. Spotkanie ...
Czytaj więcej
Jak głosowali Radni
Prezentujemy protokoły z głosowań podczas LXI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbyła się w dniu 27 września 2023 r.
Czytaj więcej
Komunikat dot. obowiązkowego zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
Przypominamy, że zgłoszeń/aktualizacji należy dokonać w terminie do 30 września 2023 r.
Czytaj więcej
Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego
Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się w środę (27 września) w Suwałkach. Polskie Państwo Podziemne powstało 84 lata temu, 27 września 1939 r. Pod pomnikiem 41. Pułku Piechoty AK na skwerze A. Kujałowicz w Suwałkach hołd twórcom...
Czytaj więcej
Filia Urzędu Miejskiego gotowa do pracy
Zakończyła się przeprowadzka urzędników suwalskiego ratusza do budynku przy ul. Noniewicza 71A. Wyremontowany obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Sercem budynku jest sala obsługi interesantów, gdz...
Czytaj więcej
Laptopy dla 4-klasistów
737 komputerów trafi niebawem do wszystkich uczniów 4 klas w suwalskich szkołach podstawowych. Wszystkie laptopy są już w Suwałkach i w najbliższych dniach będą sukcesywnie przekazywane dzieciom. Działanie jest możliwe dzięki rządowemu ...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5
Stron 1 z 862