Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Spraw Obywatelskich Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki (87) 562 81 32
wso@um.suwalki.pl
www
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki (87) 562 81 39
(87) 562 81 38
agp@um.suwalki.pl
www
Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa wydawanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki (87) 562 81 43
(87) 562 81 64
geo@um.suwalki.pl
www
Urząd Skarbowy Rejestr podatkowy NIP ul. 1 Maja 2A
16-400 Suwałki
(87) 566 69 83 do 85
www
Inspektorat ZUS w Suwałkach Ubezpieczenia społeczne ul. 1 Maja 33
16-400 Suwałki
(87) 565 27 00
(22) 560 16 00
www.zus.pl
Urząd Statystyczny w Suwałkach Rejestr statystyczny REGON ul. 1 Maja 13
16-400 Suwałki
(87) 563 54 70
www
Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych Księgi wieczyste ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałk
(87) 563 12 55
(87) 563 54 44
www
Zakład Energetyczny podłączenie energii elektrycznej ul. Piaskowa 1
16-400 Suwałki
(85) 676 65 00
www
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podłączenie wody
i kanalizacji
ul. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
(87) 567 60 53
biuro@pwik.suwalki.pl
www.pwik.suwalki.pl
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej ul. Przemysłowa 6A 16-400 Suwałki (87) 562 99 93
pec@pec.suwalki.pl
www.pec.suwalki.pl
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podłączenie do sieci gazowej Zielone Kamedulskie 33
16-402 Suwałki
(87) 565 88 25
www.psgaz.pl

Państwowa Inspekcja Pracy Odział
w Suwałkach

Sprawy z zakresu prawa pracy ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
(87) 566 46 77
suwalki@bialystok.pip.gov.pl
http://bialystok.pip.gov.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Suwałkach
Inspekcja sanitarna ul. Utrata 9A
16-400 Suwałki
(87) 565 28 60
psse.suwalki@pis.gov.pl
http://pssesuwalki.pis.gov.pl/
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Suwałkach
Odbiór obiektów budowlanych ul. Pułaskiego 73 16-400 Suwałki (87) 566 02 00
sekretariat@kmpsp.suwalki.pl
http://kmpspsuw.webd.pl/