Aktualności

Drugi otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubów seniora

Zarządzenie nr 34/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r. poprzez prowadzenie klubów seniora

24
Styczeń