Aktualności

Święto osób z niepełnosprawnościami

Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidów tradycyjnie przygotował suwalski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wydarzenie odbyło się w czwartek 23 marca w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. Życzenia zdrowia i wytrwałości złożyli Roman Rynkowski, zastępca Prezydenta Miasta Suwałk i Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach. 
- Jesteście Państwo wyjątkową grupą w mieście - mówił zastępca prezydenta Suwałk. - Mimo ograniczeń i trudnej sytuacji mam wrażenie, że często chce się Wam bardziej, niż tym, którzy nie mają żadnych ograniczeń zdrowotnych. Życzę Wam więc przede wszystkim zdrowia.

W Suwałkach szacuje się, że około 7 tys. osób ma różnego typu niepełnosprawności. W codziennym życiu wspomagają ich instytucje takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, PFRON oraz organizacje pozarządowe. Bardzo ważna jest też jednak wrażliwość każdego z mieszkańców na potrzeby tej grupy. 

- Czasem wystarczy zainteresowanie i rozmowa, żeby lżej było znosić trudy codzinnego życia - zachęcał Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej.

Obchody uświetniły występy uczniów suwalskiej szkoły muzycznej oraz koncert grupy Sentimental Journey Band. 

24
Marzec