Aktualności

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem 180/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

11
Kwiecień