Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem 48/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

28
Styczeń