Aktualności

Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2022 roku

Prezydent Miasta Suwałk Zarządzeniem 45/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. ogłosił wyniki naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2022 roku.

28
Styczeń