Aktualności

Sport wszystkim dzieciom służy - Edycja 2022

Od  poniedziałku (19 września 2022 r.) przez najbliższe 11 tygodni są kontynuwane pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki kokrekcyjno-komepnsacyjnej w sześciu suwalskich szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Zaplanowanych zostało 192 godzin zajęć tygodniowo w 104 grupach dla około 1.100 uczniów. W pierwszym półroczu zrealizowano w szkołach ponad 2.000 godzin zajęć dla  około 1.000 uczniów. 
Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. 
Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: około 210.000,00 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 100.000,00 zł.

19
Wrzesień