Aktualności

Suwalskie kluby otrzymały wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „Klub”

W ramach rządowego Programu "Klub", Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczyło ponad 57 mln zł na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Dofinansowanie otrzymało również pięć suwalskich klubów sportowych. 
Suwalskie kluby, które otrzymały wsparcie:
Suwalski Klub Aikido - 10.000,00 zł
Stowarzyszenie Panzer Suwałki - 15.000,00 zł
Suwalski Klub Karate Kyokushin - 10.000,00 zł
Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy "Hańcza" - 10.000,00 zł
T.K.D. Hańcza - 10.000,00 zł
Razem:
55.000,00 zł

Rządowy Program "KLUB"
Jego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.
Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Programu „Klub” to:
10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

31
Maj