Aktualności

Wyniki naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2023 roku

Prezydent Miasta Suwałk zarządzeniem nr 18/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. ogłosił wyniki naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2023 roku na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wiodących.
Dotacje przyznano ośmiu klubom sporotowym o łącznej wartości 663.000,00 zł.

19
Styczeń