Aktualności

Zajęcia sportowe dla uczniów suwalskich szkół w 2019 roku

Od 9 września w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki kontynuowane są zajęcie w ramach projektu pn. Małym i dużym sport zdrowiu służy – 2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej realizują szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz
w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach i Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach.

Zajęcia realizowane są od 11 lutego do 6 grudnia 2019 r. (26 tygodni) z wyłączeniem wakacji, w wymiarze 191 godzin tygodniowo. Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego.
Władze Suwałk chcą również przeciwdziałać negatywnym trendom jakimi są coraz częściej występujące wady postawy oraz coraz słabszy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.

Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

  • Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 198.640,00 zł
  • Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 98.000,00 zł

09
Wrzesień