Aktualności

Zajęcia sportowe dla uczniów suwalskich szkół w 2020 roku

Od  września w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki kontynuowane są zajęcie w ramach projektu pn. Sport wszystkim dzieciom służy. Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej realizują szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach i Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach.
Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego.
Władze Suwałk chcą również przeciwdziałać negatywnym trendom jakimi są coraz częściej występujące wady postawy oraz coraz słabszy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.  Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

22
Wrzesień