Cykl konkursów plastycznych i wystaw pokonkursowych „Suwałki, moje miasto nad Czarnej Hańczy wodą”

Miejsce: SP 5

1. „Maria Konopnicka” – kl. I - III
2. „Urokliwe zakątki Suwałk” – kl. I- III i kl. IV - VI

Organizator: A. Staszewska, nauczyciele klas I – III, E. Tymecka

19.02.1690-20.02.1690